本文へスキップ

我校是法务省认定的日本语教育机关在2012年2月14日的官报上告示

Khóa đào tạo du sinh

Giới thiệu

Trường chúng tôi có 3 khóa: khóa 2 năm, khóa 1 năm 6 tháng và khóa 1 năm. Các khóa đều có 2 ban sáng và ban chiều. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ lần lượt thi lên đại học, cao học hoặc xin vào các công ty xí nghiệp Nhật bản. Thời gian học tính 50 phút thành 1 đơn vị. Một năm sẽ thụ giảng 800 đơn vị. Trong đó bao gồm các hoạt động ngoại khóa và giờ học về văn hóa Nhật bản. Trong giờ học không chỉ dạy tiếng Nhật thôi mà còn hướng dẫn thêm về văn hóa phong tục Nhật bản. Khóa 2 năm và khóa 1 năm bắt đầu từ tháng 4 và tốt nghiệp vào tháng 3. Khóa 1 năm 6 tháng bắt đầu từ tháng 10 và tốt nghiệp vào tháng 3. Ngoài ra, chúng tôi còn mở thêm khóa đặt biệt hè và khóa luyện thi lấy văn bằng.

Khóa Khóa 2 năm Khóa 1 năm 6 tháng Khóa 1 năm
Ban Ban 1 Ban 2 Ban 1 Ban 2 Ban 1 Ban 2
Giờ học Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Tổng số giờ học  1600  1600  1200 1200  800  800
*Giờ học: Sáng từ 8:30 đến 12:20, chiều từ 13:30 đến 17:20 ( từ thứ hai đến thứ sáu )Thời khóa biểu trong năm

Dùng cho khóa 2 năm, khóa 1 năm 6 tháng, khóa 1 năm

  Chương trình Nghỉ lễ Ngoài ra
 Tháng4 Lễ khai giảng    
 Tháng5 Khám sức khỏe tổng quát  Nghỉ tuần lễ vàng  
 Tháng6 hoạt động ngoại khóa   Thi tuyển du sinh Nhật bản)
 Tháng7     Thi năng lực tiếng Nhật
 Tháng8 Học thêm hè Nghỉ hè  
 Tháng9      
 Tháng10 Lễ khai giảng ( khóa sinh tháng 10 ), thể nghiệm văn hóa Nhật bản.    
 Tháng11 Khám sức khỏe tổng quát ( khóa sinh tháng 10 )   Thi tuyển du sinh Nhật bản)
 Tháng12   Nghỉ đông ( tết ) Thi năng lực tiếng Nhật
 Tháng1      
 Tháng2 Hội thi hùng biện Nghỉ xuân  
 Tháng3 Lễ tốt nghiệp    

バナースペース

Nagoya International
Foreign Language School

3-18 Tatsumityo Minato-Ward
Nagoya-city Aichi-Prefecture

TEL 052-355-9981
FAX 052-355-9982